Werken bij Hilversum

Organogram gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum is opgedeeld in 5 afdelingen met daaronder verschillende teams. Hieronder vindt u meer informatie over de indeling van deze afdelingen en teams.

Indeling gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente. Het college van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur.

Leefomgeving

Leefomgeving bestaat uit verschillende afdelingen.

Beheer, Onderhoud en Installaties

 • Beheer
 • Onderhoud
 • Installaties

Vastgoed

 • Vastgoed

Voorbereiding en Uitvoer

 • Voorbereiding
 • Uitvoer

Projecten

 • Projecten

Leef- en Vestigingsklimaat

 • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuur
 • Duurzaamheid
 • Economie
 • Sport
 • Wonen

Samenleving

 • Buurten
 • Openbare orde & Veiligheid

Ruimtelijke kwaliteit

 • Bestemmingsplan (Omgevingsvisie)
 • Milieu
 • Planologie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Stedenbouwkundige opgaven
 • Verkeer en mobiliteit

Sociaal Plein

Sociaal plein bestaat uit verschillende afdelingen.

Jeugd en Regie

 • Jeugd
 • Regie

Inkomen

 • Uitkering
 • Inkomensondersteuning

WMO

 • Zelfstandig wonen
 • Zorg en begeleiding

Schuldhulpverlening en Zelfstandigen

 • Schuldhulpverlening
 • Bezwaar en beroep
 • Administratie

Werk en Participatie

 • Van uitkering naar werk

Beleid Sociaal Domein

 • Inkomen en werk (niet Tomin)
 • Inkomensondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs- en kansenbeleid
 • Participatie
 • Welzijn en zorg

Publiekszaken

Publiekszaken bestaat uit verschillende afdelingen.

Advies en Ondersteuning

 • Bouwen en urgentie woningtoewijzing
 • Horeca en evenementen
 • Milieu, OFGV en brandweer
 • Openbare ruimte en markt
 • Parkeren
 • Juridische handhaving
 • Juridisch advies ondermijning  

Backoffice

 • Burgerzaken
 • Bouwen en verbouwen
 • Kleine vergunningenwinkel
 • Administratieve ondersteuning

Klantencontactcentrum

 • Receptie
 • Loketten
 • Telefonie
 • Webcare
 • Streekarchief
 • Gevonden voorwerpen

Toezicht

 • Bouwen en wonen
 • Horeca en alcohol
 • Milieu
 • Handhaving openbare ruimte
 • Parkeren
 • Interventieteam ondermijning

Interne Dienstverlening

Interne dienstverlening bestaat uit verschillende afdelingen.

Informatie Management

 • Business Intelligence
 • Strategisch Informatiemanagement
 • Proces en Datamanagement
 • Beheer I-Portfoliomanagement
 • Privacy en Informatiebeveiliging
 • Enterprise Architectuur

ICT

 • Hardware en technisch beheer
 • Servicedesk
 • Recordmanagement

Business IT-ondersteuning

 • Software en functioneel beheer

Bedrijfsondersteuning

 • Managementassistenten

Gegevenshuis

 • Belastingen heffen en invordering
 • WOZ/taxatie
 • Geo-informatie

Facilitair

De afdeling facilitair bestaat uit één afdeling.

Allround facilitaire dienstverlening

 • Informatiebeheer
 • Huisvesting

Interne Advisering

Interne advisering bestaat uit verschillende afdelingen.

Juridische zaken, Inkoop en Subsidies

 • Algemeen juridische zaken
 • Commissie bezwaarschriften
 • Concern inkoop
 • Coördinatie subsidies

HRM

 • Advies en recruitment
 • Ontwikkeling en vitaliteit
 • Beleid en rechtspositie
 • Personeels- en salarisadministratie

Financiën en Control

 • Financiële administratie
 • Financieel Advies
 • Coördinatie en specialisme

Bestuur en Communicatie

 • Bestuursondersteuning
 • Bestuursadvies
 • Bestuurs- en communicatieadvies
 • Communicatie- en participatieadvies
 • Media advies

Schrijf je in voor onze vacature-alert

* is verplicht
Naam
Selecteer vakgebieden.