Telproces en centraal tellen

Direct na de stemming op woensdag 22 november om 21.00 uur wordt geteld hoeveel stemmen er op elke partij zijn uitgebracht. Dit gebeurt op de stemlocaties zelf. Op donderdag 23 november worden de stemmen per kandidaat geteld. Dit gebeurt in een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau (GBS) in het Amrâth Hotel Lapershoek. Het tellen van de stemmen is openbaar. Iedereen mag komen kijken.

Wat moet u weten

  • De stembureauleden en door de gemeente benoemde tellers tellen de stemmen
  • Het centraal tellen op 23 november vanaf 9.00 uur is in het Amrâth Hotel Lapershoek. Het adres is: Utrechtseweg 16. De eindtijd van het tellen is onbekend
  • Het tellen van stemmen is openbaar. Iedereen mag hierbij aanwezig zijn

Wanneer u komt kijken

  • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal
  • U mag het telproces en de stembureauleden niet in de weg zitten
  • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken
  • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door alle leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt van de handtekeningen van de leden van het stembureau

Zitting Gemeentelijk stembureau (GSB)

Het GSB controleert tijdens de openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 22 november. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in de uitkomsten van de tellingen bekend. Het proces-verbaal met de uitslagen zal ook op deze website worden gepubliceerd. Het gemeentelijk stembureau stelt de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast.

Vragen

Bel team verkiezingen op 14035 of mail verkiezingen@hilversum.nl