Subsidies onderwijs, sport, economie, welzijn en zorg

U bent eigenaar van een peuterspeelzaal en wilt geld (subsidie) aanvragen om peuters deel te laten nemen aan voorschoolse educatie.
Uw organisatie wil geld (subsidie) aanvragen voor ondersteuning of begeleiding van leerlingen, waardoor zij betere ontwikkelingskansen krijgen
Uw organisatie wil geld (subsidie) aanvragen om sportieve activiteiten voor Hilversum te organiseren.
Uw organisatie is onderdeel van de basisinfrastructuur welzijn en zorg. U wilt subsidie (geld) aanvragen voor het betalen van vaste kosten.