Subsidie-eisen Kunst en Cultuur Hilversum

Uw aanvraag voor een culturele subsidie wordt beoordeeld met een aantal subsidie-eisen. Deze staan in de subsidie-eisen Kunst en Cultuur Hilversum 2016-2020 (langer geldig).

Waarde voor Hilversum

 • Uw activiteiten versterken cultuur in Hilversum. Ze helpen om de gewenste doelen voor het cultuurbeleid te bereiken. In de aanvraag geeft u aan welke waarde uw activiteiten hebben voor Hilversum
 • Uw activiteiten maken minimaal 1 van de 4 centrale onderwerpen (domeinen) uit het Metrum Cultuurbeleid 2015-2020 sterker:
  • Sociale domein: cultuur verbetert het welzijn en de verbondenheid van mensen
  • Ruimtelijke domein: cultuur verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte
  • Economische domein: cultuur maakt van Hilversum een aantrekkelijke stad
  • Culturele domein: de kwaliteit van cultuur en het culturele klimaat in Hilversum wordt door uw activiteit verbeterd
 • Voor professionele organisaties die een basissubsidie voor langere tijd aanvragen, geldt dat de gemeente het liefst activiteiten op het gebied van muziek, media en/of architectuur uit Hilversum ondersteunt
 • Daarnaast is voor alle (amateur) organisaties programmasubsidie mogelijk voor activiteiten op het gebied van kunstvelden, zoals letteren, beeldende kunst en podiumkunsten
 • Als uw organisatie een basissubsidie ontvangt, en u een programmasubsidie aanvraagt voor culturele activiteiten, dan geldt dat deze aanvullend en vernieuwend moeten zijn in vergelijking met de standaard activiteiten
 • De gemeente wil graag dat u de activiteiten organiseert met nog minimaal 1 andere samenwerkingspartner. Dit kan ook een regionale of landelijke partner zijn

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

 • U heeft een duidelijk artistiek plan of een cultuur-educatief plan. Dat zorgt voor activiteiten die met elkaar verbonden zijn en goed op elkaar aansluiten
 • De artistieke of cultureel-educatieve programmering heeft de interesse van het gewenste publiek. Dit meet u met een doelgroepenonderzoek en/of tevredenheidsonderzoek
 • De artistieke of cultureel-educatieve programmering is uniek in Hilversum en/of de regio
 • De activiteiten worden bedacht en uitgevoerd door personen die goede kwaliteit leveren
 • U beschrijft in de aanvraag de gewenste ontwikkeling: bijvoorbeeld vernieuwing, verdieping van de programmering, een groter en breder publieksbereik of een stappenplan voor cultuureducatie

Zakelijke kwaliteit

 • U laat zien dat uw organisatie een gezonde bedrijfsvoering heeft
 • De aanvraag bevat een goede financiĆ«le onderbouwing, die haalbaar en niet overdreven is
 • U voldoet aan de Governance Code Cultuur: er is goed bestuur en toezicht. De gemeente houdt hierbij rekening met de grootte van uw organisatie
 • U heeft meerdere inkomstenbronnen voor de activiteiten. De subsidie van de gemeente is maximaal 50% van de totale begroting. Als dit percentage hoger is, geeft u hiervoor een reden
 • U geeft aan welke risico's u verwacht bij de activiteiten en hoe u hiermee omgaat

Publieksbereik (on- en offline)

 • U weet welk publiek u wilt bereiken en investeert in een duurzame relatie met het publiek
 • U wilt het publiek vergroten. U laat in uw aanvraag uw aanpak voor bestaande en nieuwe doelgroepen zien (marketing en promotie)
 • Het aantal deelnemers dat u kunt bereiken staat in gezonde verhouding tot de hoogte van de subsidie
 • U laat zien dat u probeert om culturele diversiteit in publiek, personeel en programmering te bereiken (verschillende leeftijden, achtergronden, geslacht)

Overig

 • Uw aanvraag is op tijd ingestuurd
 • Uw aanvraag is compleet, met alle bijlagen die nodig zijn
 • Uw activiteit is openbaar toegankelijk. Iedereen kan erbij zijn
 • Uw activiteit is in Hilversum of in de Regio Gooi en Vecht