Energietoeslag bij laag inkomen

U heeft een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Dan kunt u misschien extra geld krijgen om uw energierekening te betalen. Dit heet energietoeslag. Hiervoor gelden wel een paar regels.
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U staat ingeschreven in de gemeente Hilversum
 • Het inkomen van uw huishouden is niet hoger dan 130% van het sociaal minimum. Hiermee bedoelen wij een netto (gezamenlijk) maandinkomen zonder (exclusief) vakantiegeld dat niet meer is dan:
  • € 1360,75 voor alleenstaande (ouder) vanaf 21 jaar zonder AOW
  • € 1513,71 voor alleenstaande met AOW
  • € 1943,93 voor gezin vanaf 21 jaar zonder AOW
  • € 2050,54 voor gezin met AOW
 • Als u een schuldregeling heeft via de Wsnp of Msnp dan voldoet u automatisch aan de inkomensgrens
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs. Of een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft een energiecontract dat op uw naam staat. Of een huurovereenkomst waarin staat dat u kosten maakt voor energie
 • De energietoeslag heeft geen gevolgen voor uw uitkering of de toeslagen die u krijgt

Hoeveel geld krijg ik

 • De energietoeslag is verhoogd van € 800 naar € 1300
 • Als u al € 800 heeft gekregen, krijgt u voor 1 oktober 2022 automatisch € 500 extra op uw rekening. U hoeft geen nieuwe aanvraag te doen
 • Wij beoordelen uw aanvraag opnieuw als u voor 1 augustus 2022 een aanvraag heeft gedaan, die is afgewezen op basis van uw inkomen. Als u wel recht heeft op de energietoeslag, ontvangt u voor 1 oktober 2022 de energietoeslag
 • De regeling voor de energietoeslag loopt tot en met november 2022

Geen recht op de energietoeslag

 • U bent jonger dan 27 jaar en u ontvangt studiefinanciering
 • U heeft geen vast woonadres
 • U woont in een zorginstelling
 • U heeft de energietoeslag dit jaar al (van een andere gemeente) ontvangen

Geldzorgen of schulden

Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen helpen. Neem daarvoor contact op met het Sociaal Plein.

Zonder partner

Met partner

Als u samenwoont met een partner, dan doet u de aanvraag samen. De ene persoon doet de aanvraag, de andere persoon vult een machtigingsformulier in. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

 1. U vult het online machtigingsformulier in. Aan het einde krijgt u een nummer. Bewaar dit nummer goed, want dit heeft u nodig tijdens de aanvraag
 2. U vult het aanvraagformulier voor de energietoeslag in

Online aanvragen lukt niet

Als het niet lukt om de toeslag digitaal aan te vragen, dan kunt u het aanvraagformulier ophalen bij de receptie van het Sociaal Plein aan de Wilhelminastraat 1-19. Dit kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt ook met vragen terecht bij het Sociaal Plein.

Na uw aanvraag

 • Als we uw aanvraag compleet hebben ontvangen, dan nemen we binnen 8 weken een besluit. Dit heet een beschikking
 • We bellen u als uw aanvraag wordt afgekeurd, of als we nog vragen hebben om een beslissing te kunnen nemen
 • U krijgt de beschikking in een mail of een brief. U kunt op het aanvraagformulier aangeven wat u het liefste wilt
 • U krijgt het geld daarna binnen 1 week op uw rekening gestort
 • Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken
 • Als u na 8 weken nog niet van ons heeft gehoord, kunt u kijken op uw persoonlijke inlogpagina (Mijn Hilversum). U kunt hier uw aanvraag volgen en zien wat ermee is gedaan. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Als het u niet lukt om in te loggen, kunt u ook bellen met het Sociaal Plein: (035) 629 27 00