Energietoeslag bij laag inkomen

U heeft een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Dan kunt u misschien extra geld krijgen om uw energierekening te betalen. Dit heet energietoeslag. Hiervoor gelden wel een paar regels.
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U staat ingeschreven in de gemeente Hilversum
 • Het inkomen van uw huishouden is niet hoger dan 130% van het sociaal minimum. Hiermee bedoelen wij een netto (gezamenlijk) maandinkomen zonder (exclusief) vakantiegeld dat niet meer is dan:
  • € 1360,75 voor alleenstaande (ouder) vanaf 21 jaar zonder AOW
  • € 1513,71 voor alleenstaande met AOW
  • € 1943,93 voor gezin vanaf 21 jaar zonder AOW
  • € 2050,54 voor gezin met AOW
 • Als u een schuldregeling heeft via de Wsnp of Msnp dan voldoet u automatisch aan de inkomensgrens
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart. Of een geldige verblijfsvergunning. Als u geen geld heeft voor een identiteitsbewijs dan kunt u misschien gebruik maken van de activeringsregeling.
 • U heeft een energiecontract dat op uw naam staat. Of een huurovereenkomst waarin staat dat u kosten maakt voor energie
 • De energietoeslag heeft geen gevolgen voor uw uitkering of de toeslagen die u krijgt
 • U heeft inkomsten uit studiefinanciering: Het inkomen wordt vastgesteld uit het maximale bedrag van de studiefinanciering inclusief de lening. Hierbij maakt het niet uit of de studiefinanciering echt wordt ontvangen.
   

Hoeveel geld krijg ik

 • De energietoeslag is verhoogd van € 800 naar € 1300

Geen recht op de energietoeslag

 • U heeft geen vast woonadres
 • U woont in een zorginstelling
 • U heeft de energietoeslag dit jaar al (van een andere gemeente) ontvangen

Geldzorgen of schulden

Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen helpen. Neem daarvoor contact op met het Sociaal Plein.

Energietoeslag 2023

Op dit moment is er nog niet bekend hoe, wat en wanneer de gemeente Hilversum in 2023 de Energietoeslag gaat uitkeren. We houden u op deze pagina op de hoogte.

Zonder partner

Met partner

Als u samenwoont met een partner, dan doet u de aanvraag samen. De ene persoon doet de aanvraag, de andere persoon vult een machtigingsformulier in. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

 1. U vult het online machtigingsformulier in. Aan het einde krijgt u een nummer. Bewaar dit nummer goed, want dit heeft u nodig tijdens de aanvraag
 2. U vult het aanvraagformulier voor de energietoeslag in

Online aanvragen lukt niet

Als het niet lukt om de toeslag digitaal aan te vragen, dan kunt u het aanvraagformulier ophalen bij de receptie van het Sociaal Plein aan de Wilhelminastraat 1-19. Dit kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt ook met vragen terecht bij het Sociaal Plein.

Na uw aanvraag

 • Als we uw aanvraag compleet hebben ontvangen, dan nemen we binnen 8 weken een besluit. Dit heet een beschikking
 • We bellen u als uw aanvraag wordt afgekeurd, of als we nog vragen hebben om een beslissing te kunnen nemen
 • U krijgt de beschikking in een mail of een brief. U kunt op het aanvraagformulier aangeven wat u het liefste wilt
 • U krijgt het geld daarna binnen 1 week op uw rekening gestort
 • Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken
 • Als u na 8 weken nog niet van ons heeft gehoord, kunt u kijken op uw persoonlijke inlogpagina (Mijn Hilversum). U kunt hier uw aanvraag volgen en zien wat ermee is gedaan. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Als het u niet lukt om in te loggen, kunt u ook bellen met het Sociaal Plein: (035) 629 27 00