Parkeervergunning zorgverleners

De parkeervergunning is voor hulpverleners die regelmatig in een betaald parkeren gebied moeten zijn om zorg of spoedhulp te bieden. Bijvoorbeeld huisartsen, dierenambulance en verloskundigen. U vraagt de parkeervergunning aan via het Digitaal Parkeerloket met eHerkenning.

De volgende zorgverleners kunnen een vergunning aanvragen:

  • Huisartsen
  • Thuiszorg
  • Verloskundigen
  • Ambulance
  • Dierenambulance
  • (eerstelijns) zorginstelling

U heeft de parkeervergunning binnen maximaal 5 werkdagen.

Hoe lang geldig

  • 1 kalenderjaar geldig, van 1 januari tot en met 31 december
  • Als u de vergunning tijdens het jaar aanvraagt, is de vergunning geldig vanaf het moment van aanvraag tot en met 31 december van dat jaar
  • Aan het eind van het jaar krijgt u een brief om uw parkeervergunning te verlengen

Aanvragen

De parkeervergunning markt vraagt u aan via publiekszaken@hilversum.nl.

€ 400 per jaar

Als u de vergunning tijdens het jaar aanvraagt, dan betaalt u vanaf de maand van aanvraag tot en met 31 december van dat jaar.