Ondersteuningsverklaring

Met een ondersteuningsverklaring steunt u een partij die aan de verkiezingen meedoet. Van 16 januari tot en met 30 januari 2023 kunt u een ondersteuningsverklaring in het Stadskantoor ondertekenen
 • U ondertekent de verklaring waar de ambtenaar van de gemeente bij is
 • Voor elke verkiezing mag u niet meer dan 1 verklaring ondertekenen
 • U kunt de verklaring na het tekenen niet meer intrekken
 • Na ondertekening door de ambtenaar krijgt u de verklaring mee
 • U levert de ondertekenende verklaring in bij de partij
 • Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:
  • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
  • bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft
  • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)
 • Adres Stadskantoor: Oude Enghweg 23, Hilversum
 • U maakt een afspraak U kiest voor 'ondersteuningsverklaring verkiezingen'
 • U neemt een geldig identiteitsbewijs mee
 • U zet uw handtekening in het bijzijn van de baliemedewerker. Die controleert of u kiesgerechtigd bent en keurt de verklaring goed