Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan de milieuregels die voor bedrijven gelden. Hierin is ook opgenomen welke bedrijven zich moeten melden. U doet de melding Activiteitenbesluit 4 weken voor het starten of veranderen van uw bedrijf.

Wat moet u weten

 • In de Activiteitenbesluit Internet Module leest u welke milieuregels voor uw bedrijf gelden en of u een melding moet doen
 • U kijkt of u een melding moet doen bijvoorbeeld bij de start van een nieuw bedrijf, het veranderen van een bestaand bedrijf of het plaatsen van een brandstoftank
 • U doet de melding Activiteitenbesluit maximaal 4 weken voor het starten of veranderen van uw bedrijf

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u deze sturen naar toezicht.milieu@hilversum.nl

Wat moet u doen

Melding doen

 • U gaat naar Activiteitenbesluit melden
 • U logt in met DigiD of eHerkenning
 • U vult de vragen in
 • U beantwoordt de vraag 'Wilt u een melding doen bij het bevoegd gezag?' met ja
 • U komt nu in het meldingsformulier
 • In het meldingsformulier voert u uw e-mail adres in
 • U krijgt op het ingevoerde e-mailadres een e-mail met daarin een meldcode
 • Verderop in het meldingsproces kunt u bijlagen toevoegen en de meldcode invullen
 • Verstuur de melding. Uw melding wordt automatisch doorgestuurd naar de gemeente
 • De gemeente stuurt u binnen 2 weken bericht over de behandeling

Wat kost het

Een melding Activiteitenbesluit is gratis.