Eikbosserweg vervangen riool

In het najaar van 2024 wordt het riool in de Eikbosserweg vervangen. Het gaat om het deel tussen de Eikenlaan en de Diependaalselaan. Op dat moment wordt ook de straat opnieuw ingericht.

Wat gebeurt er

Eikbosserweg

 • Vervangen riolering
  • Verleggen riolering naar het midden van de rijbaan
  • Deels vernieuwen huisaansluitingen
  • Verticale infiltratie hemelwater in berm en plantsoen
 • Vervangen waterleiding in deel van de straat
 • Herinrichting openbare ruimte
 • Straat inrichten als 30 kilometer straat
  • Snelheid remmen:
   • versmallen rijbaan
   • parkeren op de rijbaan
   • aanbrengen drempels op logische plekken
 • Rijbaan vervangen
 • Aanbrengen verkeersdrempels op logische plekken
 • Parkeren op de rijbaan
 • Trottoir vervangen, klinkers hergebruiken

Groen

 • Bomen
  • We streven naar behoud van beeldbepalende platanen
  • 3 platanen toevoegen waar laanbeplanting ontbreekt
  • 3 extra dennen bij plantsoen (voorbehoud financiering)
 • Groene bermen
  • Waar mogelijk verbreden om boomwortel meer ruimte te geven en opdrukken rijbaan verminderen.
  • Vergroten biodiversiteit: toepassen van kruidenrijk mengsel

Plantsoen bij de Kolhornseweg

 • Verlengen plantsoen, verwijderen middengeleider Kolhornseweg
 • Vervangen heesters en kersenboom, toevoegen bomen
 • Kleur: aanplant van bollen en kruidenrijke beplanting

Parkeren

Parkeren aan 1 zijde van de weg. Parkeertelling: totale bezetting op drukste moment (dinsdagnacht en zaterdagochtend): 32 auto's. Wij realiseren ruimte voor 40 parkerende auto's, waarvan 28 ten noorden van de ventweg.

Planning

 • De werkzaamheden staan gepland voor het najaar van 2024 en lopen door tot begin 2025

Bijlage

De hieronder getoonde PDF bijlagen zijn niet digitaal toegankelijk. Deze zijn bedoeld ter verduidelijking van de tekst en laten in beeld het voorlopig ontwerp zien.