Witte Kruislaan

  • Waar: Tussen Vivaldipark en Kroonlaan
  • Wanneer: Tot eind april 2023
  • Wat: Werkzaamheden aan de weg 
  • Omleiding: Er is een omleiding over de Mies Bouwmanboulevard voor de bestemming Vivaldipark
  • Meer informatie via 14 035