Oostereind

  • Waar: Noordoostelijke rijbaan langs de Amaliatunnel (voor het schoolgebouw)
  • Wanneer: Tot 2 december 2022
  • Wat: Voorbereidende werkzaamheden voor een “gestuurde boring” in de Van Linschotenlaan. Uitvoerend opdrachtgever is Vitens
  • Omleiding: Via de Van Riebeeckweg 
  • Meer informatie via 14 035