Vooronderzoek bouwactiviteiten

* is verplicht

Voordat u een definitieve aanvraag indient, kan de gemeente de haalbaarheid van uw plannen onderzoeken. Hiervoor kunt u gebruik maken van het “vooronderzoek”.


Uw plannen

Als de bouwplek geen adres heeft vult u dit in:

Wat gaat u doen?

Op welke onderdelen wilt u uw plan laten beoordelen?

Behandeling in de Commissie Welstand en Monumenten

Wilt u aanwezig zijn bij de behandeling in de Commissie Welstand en Monumenten? *(verplicht)

Verklaring

Door het aanvinken van onderstaand hokje 'verklaring' geef ik aan dat ik de aanvraag naar waarheid heb ingevuld, dat ik berichten over mijn aanvraag wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het insturen van een aanvraag.

Verklaring *(verplicht)

Checklist indienigsvereisten

Hieronder staat een checklist waarop kunt u vinden welke gegevens u moet insturen.

Status vooroverleg

Naar aanleiding van de ingestuurde gegevens wordt gekeken naar de haalbaarheid van uw plannen op grond van de daarvoor geldende eisen. De uitkomst is geen besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Daarom kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

Kosten:

0,15 % van de bouwsom met een minimum van € 275,00 en een maximum van € 5.000,00 (Deze kosten worden niet verrekend bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning).

Voor activiteiten die samenhangen met bouwen

Het is wenselijk van de bestaande en nieuwe situatie tekeningen te leveren. Van de nieuwe toestand moeten de volgende tekeningen worden gestuurd:

  • Situatietekening op schaal 1:1000, met daar op alle op het perceel aanwezige gebouwen, de ontsluiting, parkeerplaatsen en terreingrenzen
  • Plattegrondtekeningen van alle relevante bouwlagen op schaal 1:100. In deze tekeningen moet worden aangegeven: de maatvoering van het gebouw en alle afzonderlijke ruimten binnen het gebouw, het gebruik van de ruimten
  • Geveltekeningen op schaal 1:100
  • Kleurenfoto’s van de bestaande toestand en van de omliggende bebouwing.
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Het maken van een uitweg

  • Een motivering en een plattegrondtekening op schaal van het perceel met daarop aangegeven de plek en maat van de uitrit.
  • Op de tekening ook de plaats aangegeven waar u van plan bent de auto te parkeren en eventuele bebouwing.
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Het kappen van bomen

Op de situatietekening moet iedere boom waarop het verzoek betrekking heeft worden genummerd. Per genummerde boom moet worden aangegeven: de soort en de diameter in centimeters, gemeten op 1,30 meter vanaf het maaiveld. Ook graag de reden tot kap aangeven.

Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Aanleggen

Wanneer u als gebruiker of eigenaar uw tuin of terrein wilt wijzigen, en het perceel ligt in het gebied waar het bestemmingsplan Buitengebied, Utrechtseweg of Noordwestelijk Villagebied geldt, dan heeft u voor bepaalde werkzaamheden een aanlegvergunning nodig. Het gaat daarbij om werkzaamheden als het aanbrengen van verhardingen, grond afgraven of ophogen, sloten en wallen maken. In het Noordwestelijk villagebied is onder meer ook voor het verwijderen bomen (< 20 cm stamdiameter) en van opgaande houtgewassen een aanlegvergunning nodig. Voor het kappen van grotere bomen is een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen van bomen nodig.