Wij zijn Hilversum

17 april 2023
Een sociaal en sterk Hilversum, met voldoende inkomsten voor iedereen om van rond te komen, gelijke kansen in het onderwijs en buurten waar inwoners elkaar kennen en helpen als dat nodig is. Een stad waar iedereen mee kan doen en grip heeft op zijn eigen leven. Dat is de toekomstvisie van de gemeente Hilversum op het Sociaal Domein.

Samen met de inwoners en maatschappelijke partners, zoals opbouwwerkers, wijkregisseurs, huisartsen maar ook scholen en zorginstellingen en woningcorporaties, wil de gemeente de komende tien jaar hieraan werken.

Deze nieuwe sociale visie, ‘Wij zijn Hilversum’, 2023 – 2033' (pdf, 2 MB), heeft het college van Burgemeester en Wethouders (het bestuur van de stad) in maart voorgelegd aan de gemeenteraad. Bestaanszekerheid, kansengelijkheid en sterke buurten zijn de 3 belangrijkste thema’s voor de gemeente de komende tien jaar. 

Bestaanszekerheid: minder stress en een meer grip op je eigen leven 

Niet weten of je rond kan komen aan het eind van de maand, geen toegang hebben tot betaalbare zorg of geen extra potje achter de hand voor als onverwachts een wasmachine kapot gaat. Bestaansonzekerheid geeft mensen veel stress en is van invloed de gezondheid en mogelijkheid om geld te verdienen. Daarbij groeit de groep mensen die om rond te komen afhankelijk is van financiële ondersteuning. Op dit gebied kan de gemeente veel betekenen. 
De gemeente zet komende jaren stevig in op het voorkomen en oplossen van schulden. En de gemeente informeert inwoners over de financiële regelingen die er zijn om hen te helpen een moeilijke tijd door te komen. Denk hierbij aan een lidmaatschap voor een sportvereniging voor hun kind of aanschaf van witgoed. 

Kansengelijkheid: elk kind verdient dezelfde start 

Kinderen hebben de toekomst en elk kind verdient dezelfde start. Daarom zet de gemeente Hilversum de komende tien jaar stevig in op het vroeg signaleren en bestrijden van ontwikkelingsachterstanden. Dit kan zijn met bijvoorbeeld extra hulp bij taalachterstand of aanbieden van gratis sportactiviteiten in de buurt, zodat kinderen voldoende bewegen. Hilversumse gezinnen krijgen ondersteuning waar dat nodig is. 

Sterke Buurten: iets voor een ander willen betekenen 

Een sterke buurt is een buurt waar mensen elkaar kennen en iets voor de ander willen betekenen, een buurt waar voldoende plekken zijn om elkaar te ontmoeten, zoals horeca, buurthuizen, gezondheidscentra, kerken, moskeeën en speeltuinen. Dit is belangrijk voor onderlinge sociale contacten en helpt tegen eenzaamheid. Maar ook de wijkregisseurs, opbouwwerkers en maatschappelijk werkers zijn van cruciaal belang voor een sterke buurt. Zij kennen de inwoners en kunnen helpen waar dat nodig is. De gemeente geeft ruimte aan bewonersinitiatieven en zet in op een mix van goed bereikbare voorzieningen, zodat ook ouderen langer thuis kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde buurt. 

Vertrouwen, eenvoud en betrokkenheid staan hierbij voorop. Samenwerken met onze inwoners en met de maatschappelijke partners vraagt om vertrouwen in elkaar. Betrokkenheid zorgt voor verbondenheid en ondersteuning moet goed te vinden zijn, zonder ingewikkelde procedures en we hanteren de menselijke maat.