Voorschriften demonstratie 13 maart 2023 in Hilversum

13 maart 2023
Dit zijn de voorschriften voor de geplande demonstratie in Hilversum

Gelet op het feit dat:

 • Op sociale media wordt opgeroepen om op 13 maart 2023 te demonstreren op of nabij het Media Park te Hilversum;
 • Er geen kennisgeving voor een demonstratie aan de gemeente Hilversum is gedaan;
 • Er meerdere onaangekondigde demonstraties hebben plaatsgevonden op of nabij het Media Park, waarbij sprake was van dezelfde organisator;
 • Diegene die tot de demonstratie oproept meerdere keren zeer negatief in beeld is gekomen rondom demonstraties in Nederland en Hilversum;
 • Dit tot verstoringen van de openbare orde heeft geleid;
 • Er verschillende activiteiten op het Media Park gaande zijn;
 • Ondernemers op het Media Park zich in ernstige mate onveilig voelen door de terugkerende en langdurige aanwezigheid van demonstranten op hun terrein;

Verbindt de burgemeester van de gemeente Hilversum ter voorkoming van wanordelijkheden op grond van artikel 5 van de WOM de onderstaande bindende voorschriften aan een betoging in Hilversum op 13 maart 2023:

 • Demonstreren is toegestaan op 13 maart 2023 van 19.30 uur tot 23.00 uur
 • Iedere deelnemer neemt plaats in het daarvoor bestemde vak, aangegeven in de bijlage
 • Elke aanwijzing van de politie, Boa’s en verkeersregelaars dient meteen te worden opgevolgd
 • Alle deelnemers dienen de wettelijke voorgeschreven verkeersregels in acht te nemen, de vrije doorgang van verkeer mag niet belemmerd worden
 • De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd. Iedereen kan vrij in en uit lopen
 • Deelnemers mogen niet in het bezit zijn /gebruikmaken van slag-, stoot- en andere wapens, alsmede fakkels of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van (rook)bommen en vuurwerk en harde delen van vlaggen en spandoeken. Banners, vlaggen, spandoeken en dergelijke bevatten geen verstevigende voorwerpen
 • Het is niet toegestaan om stoffen te verbranden zoals bijvoorbeeld hout, oliën, kaarsen, fakkels • Het gebruik van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan

Organisatoren van demonstraties in Hilversum worden nadrukkelijk verzocht in contact te treden met de gemeente Hilversum, met als doel voor een ieder een veilige en ordentelijke demonstratie te kunnen voorbereiden. U kunt een mail sturen aan: veilig@hilversum.nl

Het niet naleven van deze aanwijzingen leidt tot optreden van de politie wat tot aanhouding en/of het opmaken van een proces-verbaal kan leiden.

De burgemeester van Hilversum, 13 maart 2023

dr. ir. G.M. van den Top

Aangewezen vak:

Aangewezen vak demonstratie 13 maart 2023

Aangewezen vak