Verbeteringen verkeersveiligheid Alexiatunnel

15 september 2023
De verkeersveiligheid rondom de Alexiatunnel kan beter. Vooral op de punten waar de fietstunnel en autotunnel aansluiten op de Oosterengweg.

De gemeente Hilversum neemt vanaf oktober 2023 maatregelen om de verkeersveiligheid rondom de Alexiatunnel te verbeteren. Onder andere de fiets- en voetgangersoversteekplaats aan de noordzijde van de tunnel wordt weggehaald en komen er afzetpaaltjes bij de uitgang aan de zuidzijde om afslaand en overstekend autoverkeer te voorkomen. 

Vragen over verkeersveiligheid 

De verbeteringen worden gedaan, omdat omwonenden en gebruikers vragen hadden over de verkeersveiligheid. De gemeente Hilversum liet een extern bureau onderzoek doen.

In het manifest ‘Tunnelvisie op de Alexiatunnel’ zette Hart voor Hilversum de wensen, klachten en standpunten van de inwoners op een rij. Deze maand is er een terugkoppeling met vertegenwoordigers van bewoners rondom de Alexiatunnel en worden de maatregelen uit het manifest verder besproken.