Positief resultaat 2022

12 mei 2023
In een jaar dat in meerdere opzichten in het teken stond van veranderingen, is de gemeente Hilversum uitgekomen op een plus van 18,6 miljoen euro over 2022. In de gewijzigde begroting over 2022 werd nog rekening gehouden met een positief resultaat van 4 miljoen euro. Het resultaat is daarmee ruim 14 miljoen euro gunstiger dan begroot.

Een deel van dit resultaat komt doordat geplande werkzaamheden uit 2022 niet zijn uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2023. Na die overheveling blijft er een positief resultaat van 12,2 miljoen euro over. Dit wordt toegevoegd aan de reserve. Het college heeft de jaarstukken 2022 op vrijdag 12 mei 2023 aan de gemeenteraad aangeboden.

Nieuwe uitdagingen

De rode draad van de begroting van 2022 was het werken aan herstel van de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Het was ook het jaar van een nieuwe burgemeester en de gemeenteraadsverkiezingen waarna een nieuwe raad en college van start gingen. 
Door de oorlog in Oekraïne werd het ook een jaar waarin we voor nieuwe uitdagingen kwamen te staan. De effecten van de oorlog bleken na de coronacrisis opnieuw een grote maatschappelijke impact te hebben. Er ontstond een energiecrisis en een stevige inflatie met directe gevolgen voor onze inwoners en ondernemers. Deze nieuwe realiteit heeft echter niet het belang van onze ambities verminderd. Het coalitieakkoord ‘Hilversum koesteren’ is erop gericht om de volgende generaties ook van Hilversum te laten genieten.

Vasthouden aan ingezette koers

Karin Walters, wethouder Financiën: “Ik ben tevreden met het resultaat. We zijn positiever uitgekomen dan begroot. Dat hebben we ook nodig. De ambities om te investeren in Hilversum zijn groot. De realiteit is wel dat we die ambities nastreven na een zware coronaperiode die direct gevolgd werd door de oorlog in Oekraïne. De prijzen van levensonderhoud zijn flink gestegen. Ook in het komende jaar ondersteunen we de Hilversumse inwoners om deze gevolgen op te vangen. Met gebiedsagenda's voor het Centrum en het bedrijventerrein Havenkwartier / Kerkelanden blijven we ook de economische positie van Hilversum versterken. Daarnaast hebben we in de hele maatschappij en ook voor onze gemeentelijke diensten te maken met schaarste aan goed opgeleide vakmensen en stijgende kosten. Dat heeft voor veel van onze plannen, maar ook voor de reguliere dienstverlening consequenties. Alles wordt duurder en met enige regelmaat duurt de realisatie langer en wordt ons geduld op de proef gesteld. Desondanks houden we vast aan onze ambities om duurzaam te investeren en de problemen van vandaag en de nabije toekomst aan te pakken. We houden vast aan de in 2022 ingezette koers”. 

Gemeenteraad

Op woensdag 21 juni besluit de gemeenteraad over de Jaarstukken met het college.