Liliane: Boegbeeld van alle vrijwilligers

18 januari 2023
Een paar weken voor de kerst kreeg Liliane van der Hoeven een telefoontje van het secretariaat van de burgemeester van Hilversum: of ze naar het Nieuwjaarsconcert in de Vituskerk kwam. Zij kreeg namelijk een gemeentelijke onderscheiding. “Ik was verrast, zó bijzonder! Er spreekt veel waardering uit.” Ze kreeg het gemeentespeldje als boegbeeld van alle vrijwilligers die dit jaar meehielpen bij de opvang van vluchtelingen in Hilversum. Wij spraken Liliane.

Het begon allemaal op die donkere dag, nu bijna 1 jaar geleden, dat Rusland Oekraïne binnenviel. Liliane: “Het onvoorstelbare gebeurde. Stel je voor dat het jou overkomt?” In de straatapp verscheen een week later een oproep of buren wilden helpen op de opvanglocatie Heuvellaan. De gemeente had de locatie net geopend, er moesten bedden in elkaar worden gezet. Thuis hadden we het er ook al over gehad om Oekraïners op te nemen, maar we wisten niet goed hoe. Ik dacht: ik wandel wel even langs, de hond moet toch uit.”

Een verliefd stelletje uit Kharkov

Liliane kon direct aan de slag. Samen met anderen richtte ze een Servicedesk in op de locatie. “De Hilversummers die spontaan binnenliepen, konden we meteen te woord staan en inschrijven als vrijwilliger. En toen meldden zich daar ook Ranny en Stacy: een verliefd stelletje uit Kharkov. Ze waren gevlucht voor de raketinvallen. Maar Ranny moest voor zijn eigen asielprocedure – hij was al vanuit Syrië naar Oekraïne gevlucht – naar Goes. Ik stelde voor om samen bij mij in huis te komen wonen. En dat deden ze.”   

Badslippers, fietsen en regenkleding   

Alle vluchtverhalen hebben impact op haar. “Je ziet veel meer de mens achter de mens. En het relativeert je eigen leven. Een dochter die haar moeder belt met facetime terwijl ze in de schuilkelder zit, dat raakt je direct.” Donaties stroomden binnen, net als vele vrijwilligersinitiatieven. Er kwamen appgroepen voor het sorteren van de kleding, om buffetdiensten te draaien, allerhande snelle klusjes en de appgroep ‘translation on short notice’. “Daarin konden we bijvoorbeeld vragen: “Wie kan met een bewoner mee naar het ziekenhuis om te vertalen?”

Hun weg gevonden in Hilversum

Liliane deed de coördinatie van alle vrijwilligersinitiatieven en donaties in samenwerking met Hilversummers.nl. “Via Hilversummers.nl konden we heel gericht vragen om bijvoorbeeld fietsen, regenkleding, smartphones en badslippers.” Toen duidelijk werd dat jongeren in Naarden naar de middelbare school konden gaan, organiseerde ze fietslessen, zowel theorie als praktijk. Voor het laatste werd de weg voor het Raadhuis afgesloten. “In Oekraïne mag je pas vanaf je 14e met een fiets de openbare weg op.” Op de opvanglocatie Heuvellaan is het overdag nu rustig. Mensen hebben hun weg gevonden in Hilversum. Velen werken of gaan naar school. Of ze vonden huisvesting elders. “Het is heel mooi om te zien hoe we deze mensen een beetje een gevoel van thuis hebben kunnen geven.”

Een paar zinnen Arabisch   

Liliane is kinderboekenschrijfster en woont sinds 6 jaar in Hilversum. Daarvoor woonde ze 13 jaar in het buitenland, waaronder Dubai. Die ervaring kwam van pas bij de opvang van de volgende groep: asielzoekers in Hotel Gooiland afgelopen zomer. “Met mijn paar zinnen Arabisch kon ik bij sommigen het ijs breken. Deze mensen mogen nog niet werken, omdat ze nog in afwachting zijn van hun asielaanvraag. Ze hebben niet veel te doen overdag. Taallessen zijn dan zo belangrijk. Zo kunnen ze alvast aan hun toekomst werken en Nederlanders leren kennen. Kerk De Schuilhof heeft ruimte aangeboden. Ook wordt daar nu samen muziek gemaakt. Geweldig.”   

Rust en gevoel van veiligheid  

Over 2 maanden wordt een nieuwe locatie geopend, vergelijkbaar met het concept van de Heuvellaan: de Philipslocatie. De voorbereidingen zijn in volle gang. Alle ervaringen van de Heuvellaan worden meegenomen. “Rust en een gevoel van veiligheid is de grootste behoefte in het begin. Maar ook de buurt leren kennen: waar is de speeltuin in de buurt? Hoe kan ik iets versturen? Hoe kom ik in het centrum? Pas daarna hebben mensen ruimte om bijvoorbeeld taallessen te gaan volgen en na te denken over hun verdere toekomst. Via inloopavonden meldden zich weer vele vrijwilligers. Goed informeren en iedereen op de hoogte houden is heel belangrijk. Maar ook verwachtingen managen: heel leuk dat u schilderlessen wilt geven, maar misschien kunnen we daar nog even mee wachten. Een docent is al wel bezig met het uitzoeken van geschikt materiaal voor taallessen en er wordt nagedacht over een welkomstpakket met bijvoorbeeld douchegel, tandpasta en de kaart van Hilversum.”

Gemeentespeld van Hilversum

Elk jaar wordt er tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een gemeentelijke onderscheiding uitgereikt: de gemeentespeld van Hilversum. Deze onderscheiding riep het college van burgemeester en wethouders in 2014 in het leven om namens de gemeente Hilversum openlijke waardering uit te spreken voor burgers en organisaties die zich op buitengewone wijze voor Hilversum hebben ingezet. De 2 gemeentespelden 2023 werden toegekend, aan Liliane van der Hoeve en het online platform Hilversummers.nl.

Liliane met gemeentespeld
Foto: Studio Kastermans.