Fien Bakx nieuwe kinderburgemeester van Hilversum

6 juli 2022
16 kinderen van 8 basisscholen meldden zich aan voor de kindergemeenteraad 2022-2023. 12 kinderen deden op woensdag 29 juni mee aan de verkiezing voor kinderburgemeester. Fien Bakx van Basisschool de Wilgetoren is door de kinderen gekozen als hun nieuwe kinderburgemeester. Isabella Hindriks van basisschool de Wilge is de nieuwe loco-kinderburgemeester.

De 12 deelnemers hadden elk een pitch voorbereid van maximaal 1 minuut. Zij kregen daarvoor punten van de kinderen. Fien kreeg de meeste stemmen en is de nieuwe kinderburgemeester. Op de 2e plek kwam Isabella, zij is de nieuwe loco-kinderburgemeester.

Installatie van de kindergemeenteraad

Na de zomervakantie, op woensdag 7 september om 17.00 uur is de installatie van de kindergemeenteraad, in de raadzaal van het Hilversumse raadhuis. Kinderburgemeester Fien en burgemeester Gerhard van den Top installeren dan de 16 kindergemeenteraadsleden. Alle kindergemeenteraadsleden leggen de verklaring en belofte af.

De basisscholen waar de 16 aankomend kindergemeenteraadsleden op zitten zijn Avonturijn, Elckerlyc, de Fabritiusschool, de Hilversumse Schoolvereniging (HSV), de Lorentzschool, de Violenschool, de Wilge en de Wilgetoren. Een kindergemeenteraad zit voor één schooljaar in de kindergemeenteraad. Elk jaar kiest de kindergemeenteraad een eigen plan om uit te voeren. Dat plan wordt met hulp van de gemeente uitgevoerd en moet binnen het vastgestelde budget van 8000 Euro vallen.

Oud kinderburgemeester Marij hangt ambtsketen om Fien Bakx haar nek