Brief van de burgemeester: 'Hilversum bedankt!'

7 juli 2022
Burgemeester Gerhard van den Top is onder de indruk van de hoeveelheid energie en warmte die Hilversummers gaven en geven om de Oekraïense vluchtelingen zich thuis te laten voelen in onze stad. Daarom heeft hij een brief geschreven om alle Hilversummers te bedanken.

Beste Hilversummers,

De laatste keer dat u van mij hoorde op deze pagina was in februari, toen ik mij als uw burgemeester aan u voorstelde. En ik dacht: de coronacrisis is bijna voorbij, de lente begint: dat gaat allemaal de goede kant op.

Ik had niet kunnen vermoeden dat Rusland op 24 februari Oekraïne zou binnenvallen. Laat staan hoeveel invloed dit ook op de Hilversumse gemeenschap zou hebben.

Een week later waren een miljoen Oekraïners voor oorlogsgeweld op de vlucht. Inmiddels staat de teller op bijna vijf miljoen vluchtelingen. En waar ga je dan heen? In eerste instantie naar buurlanden: Polen, Roemenië, Slowakije, Hongarije en Moldavië. Maar ook naar Nederland en naar ónze stad. Dit hadden wij nooit zien aankomen.

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek kregen in maart van het Rijk de opdracht om samen 2.000 vluchtelingen uit Oekraïne op te
vangen. Dus ook in Hilversum moesten we ineens alle zeilen bijzetten om honderden oorlogsvluchtelingen te huisvesten.

Onder stoom en kokend water hebben we het voormalige VARA-pand aan de Heuvellaan voor een jaar gehuurd en verbouwd om ruim 300 oorlogsvluchtelingen onder te kunnen brengen. Voor de langere termijn zijn we nu een pand in het Arenapark aan het verbouwen. Ook onderzoeken we of andere locaties in onze stad als opvangplek kunnen dienen. Hoelang zij blijven? Hoe dit verder gaat? Niemand weet hoelang deze oorlog gaat duren.

Ik schrijf deze brief aan u, omdat ik de behoefte voel u te bedanken. Want met de komst van de vluchtelingen kwam de Hilversumse gemeenschap in actie.

Hilversummers uit alle buurten en wijken meldden zich spontaan als vrijwilliger. Zij gingen na wat vluchtelingen nodig hadden en verzamelden kleding en gebruiksartikelen. Alles was erop gericht om de Oekraïners zich thuis te laten voelen en het leed van de oorlog te verzachten. Velen van u hebben zich tot het uiterste ingespannen.

Opvallend is dat bij het ondersteunen van vluchtelingen veel en ook veel verschillende Hilversumse groepen, netwerken en organisaties
waren betrokken.

Basisschool De Wilgetoren stuurde een bus naar Polen om Oekraïners die op de vlucht waren voor het oorlogsgeweld naar Hilversum te halen. Oekraïense maar ook Russische expats die al jaren in Hilversum wonen, meldden zich bij de opvanglocatie om de gemeente te ondersteunen. Hotels en groepen buurtbewoners verzamelden kleding, schoenen en speelgoed, want men wist dat de vluchtelingen hier waren aangekomen met nauwelijks bezittingen.

Buurtbewoners uit Trompenberg-Zuid vormden een netwerk dat samen met Oekraïense vluchtelingen en expats de maaltijden in de opvang verzorgde. De Raad van Kerken kwam in actie, De Schuilhof ving Oekraïense kinderen op en bood ze dagbesteding. Netwerken uit Hilversum-Oost ontwikkelden initiatieven, verzamelden donaties en bouwden een nauwe band op met de groep in de opvang. Ook de Lions Club Hilversum en de Rotary Club Hilversum schoten te hulp, evenals sportvereniging SC ’t Gooi, vele vrijwilligers van het Rode Kruis, Leger des Heils en de Vrijwilligerscentrale van Versa Welzijn. Bibliotheek Hilversum investeerde in leermiddelen en bood samen met vrijwillige docenten Nederlandse en Engelse taallessen aan.

Ik wil ook graag het platform Hilversummers.nl noemen dat veel vrijwilligersinitiatieven in de stad heeft samengebracht. Samen met
Oekraïense en Russische expats richtte zij het platform focusgroepen in, met het doel de vluchtelingen en de Hilversumse gemeenschap zo goed mogelijk te verbinden. Mede hierdoor hebben zo’n vijftig Oekraïners inmiddels werk gevonden.

Iedereen heeft op de crisissituatie ingespeeld en in gezamenlijkheid gedaan wat nodig was. Vaak was dat zwaar, want als vrijwilliger word je geconfronteerd met het diepe verdriet van mensen die alles kwijt zijn geraakt. Verdriet dat niet wordt uitgesproken, maar altijd aanwezig en voelbaar is.

Ik ben onder de indruk van de flexibiliteit van de Oekraïners en de betrokkenheid van de Hilversumse gemeenschap. Voor de indrukwekkende
inzet van de afgelopen vier maanden heb ik dan ook diepe bewondering. De stad heeft laten zien gastvrij te zijn en dat een menselijke omgang met vluchtelingen binnen haar bereik ligt.

Graag wil ik alle Hilversummers, bewoners en organisaties bedanken voor hun steun, medeleven en inzet voor mensen in nood. Het is onvoorstelbaar met hoeveel energie en warmte iedereen zich heeft ingespannen om de vluchtelingen een plek in onze stad te geven en zich welkom te voelen. De situatie in Oekraïne blijft schrijnend en onze steun is en blijft voorlopig nodig.

Gerhard van den Top
Burgemeester