Gesprekken met inwoners verwerkt in beleid asielaanpak

9 november 2023
De afgelopen maanden is aan Hilversummers gevraagd wat zij belangrijk vinden bij opvang van asielzoekers in Hilversum. Door alle inbreng hebben de gemeente en Hilversummers.nl een goed beeld gekregen van wat inwoners belangrijk vinden rondom asielopvang in Hilversum. Meer dan 2.000 inwoners hebben een bijdrage geleverd aan dit ‘Gesprek met de stad’ over asielopvang. Door mee te praten in één of meer van de 20 bijeenkomsten of door het invullen van een online vragenlijst. Een mooi resultaat. We bedanken iedereen voor zijn of haar bijdrage!

Lees de resultaten

De resultaten van alle gesprekken en de inwonersvragenlijst hebben we samengevat in een mooi online boekje ‘Resultaat van het gesprek met de stad over asielopvang’. Leuk om te lezen, goed om te weten.

Hoe nu verder

Vanaf nu gaan de gemeente en Hilversummers.nl in hun eigen rol verder. Het college heeft goed naar alle resultaten gekeken en het concept beleid voor asielopvang daarop aangepast. Het beleid wordt op 6 december met de gemeenteraad besproken. 

Hilversummers.nl gaat verder in gesprek met partners in de stad en inwoners. De gesprekken van de afgelopen tijd laten duidelijk zien dat het bij asielopvang meer gaat dan om een gebouw. Het gaat ook over hoe we met elkaar samenleven. Daarom wil Hilversummers.nl samen met de stad de volgende stap zetten: Hoe kunnen we aansluiten op de bestaande sociale basis, wat is daarbij de rol van vrijwilligers en hoe kunnen we de verschillende culturen met elkaar verbinden. Wilt u verder meedenken, dan kan dat via Hilversummers.nl.