“Deze verkiezingen zijn misschien wel belangrijker dan ooit”

9 maart 2023
Bouwen in de stad of in het groen? Windmolens of zonnepanelen? 80 of 60 km/u op provinciale wegen? Op 15 maart 2023 zijn weer de vierjaarlijkse verkiezingen voor de Provinciale Staten. Arthur van Dijk is commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Hij is het ‘gezicht’ van het bestuur van de provincie. “Vergelijkbaar met de rol van een burgemeester maar dan op provincieniveau.”

Arthur: “De provincie heeft veel invloed op de omgeving, meer dan u denkt! Waar kunnen nieuwe huizen komen? Hoe komen Noord-Hollanders op school, waar komen windmolens of zonnepanelen? Hoe zorgen we voor balans tussen aan de ene kant landbouw en industrie en aan de andere kant natuur en leefbaarheid? Hoe gaan we om met stikstof, uitstoot en geluid, huisvesting statushouders, opvang vluchtelingen: De provincie kijkt naar samenhang en coördineert bij kwesties en vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen. Eens in de vier jaar kunnen inwoners van de provincie Noord-Holland hun invloed gebruiken. Deze verkiezingen zijn misschien wel belangrijker dan ooit. Stem vooral!”

Wat doet een commissaris van de Koning?

Arthur: “Ik ben voorzitter van de Provinciale Staten, voorzitter en lid van Gedeputeerde Staten, het
dagelijks bestuur van de provincie. Voor mijn provinciale taken leg ik verantwoording af aan Provinciale Staten. Daarnaast maak ik deel uit van het college van Gedeputeerde Staten, heb ik stemrecht en een eigen portefeuille. Een commissaris adviseert ook over benoemingen en ontslag van burgemeesters en over Koninklijke onderscheidingen.”

Wat zijn de Provinciale Staten?

“Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoordigers bij de provincie. Je kunt Provinciale Staten vergelijken met een gemeenteraad, alleen dan op provincieniveau. Noord-Holland heeft 55 Statenleden. Zij controleren het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). Bijvoorbeeld door het stellen van vragen, die Gedeputeerde Staten moeten
beantwoorden. Zij kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer.”

Wat doen de Provinciale Staten?

“Het Rijk maakt plannen en wetten voor heel Nederland en voert uit. Gemeenten doen dit op wijk en stadsniveau. De provincie zorgt samen met andere overheden voor
de ruimtelijke inrichting van Noord-Holland; hoe we omgaan met ruimte voor woningbouw, natuur en landschap, bedrijven, landbouw, wegen, water en energiewinning. Provinciale Staten stellen ook de provinciebegroting vast. Statenleden gaan over belangrijke vraagstukken. Waar komen nieuwe huizen? Hoe komen Noord-Hollanders op school of werk? Waar plaatsen we windmolens of zonnepanelen? Hoe zorgen we voor balans tussen landbouw en industrie en natuur en leefbaarheid? Hoe gaan we om met stikstof, uitstoot en geluid?”

Meer lezen

hilversum.nl/verkiezingen