Hoe denkt de Hilversummer over cultuur, veiligheid en welzijn

21 december 2022
10.500 Hilversummers hebben onze jaarlijkse enquête ontvangen. Zo’n 30% hiervan heeft de enquête ingevuld. Wat zijn de uitkomsten.

De enquête is gehouden terwijl corona en daarbij horende beperkingen en onzekerheden nog aan de orde van de dag waren.

Enkele opvallende zaken

In de enquêteresultaten zien we duidelijk de impact van de corona periode terug: meer inwoners geven aan dat hun fysieke en mentale gezondheid is verslechterd, meer mensen ervaren eenzaamheid. Ook is er minder tevredenheid over het cultureel aanbod en een minder hoge waardering voor de dienstverlening van de gemeente. Tegelijk zijn er ook onderwerpen beter gewaardeerd. Zoals diversiteit en inclusiviteit.

Doordat we de Monitor jaarlijks herhalen, zien we langzamerhand op onderdelen structurele veranderingen. Overlast van snelheidsovertredingen en foutparkeren worden steeds meer een ergernis, terwijl aangiftebereidheid afneemt. Een afnemende waardering van het groen in de buurt, maar wel een toenemende tevredenheid over sportvoorzieningen. In de volledige eindrapportage Monitor Hilversum 2021 (pdf, 951 kB) met alle resultaten van alle vragen van de enquête.