Vooronderzoek bouwactiviteiten

U gaat bouwactiviteiten uitvoeren. U wilt weten of uw project haalbaar is en vraagt een vooronderzoek aan. De gemeente kijkt of uw plan past binnen het bestemmingsplan en de eisen van de welstandscommissie. Het vooronderzoek is een advies. Het is geen toestemming of vergunning.
 • De gemeente bekijkt in het vooronderzoek of uw project voldoet aan het bestemmingsplan en of de gemeente daarvan af kan wijken als het nodig is
 • Daarna wordt uw aanvraag ook bekeken met de eisen van de welstandscommissie
 • In het vooronderzoek wordt slechts 1 keer gekeken of uw project voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan en de welstandscommissie. U kunt niet tussendoor veranderingen doorgeven. U moet dan opnieuw een vooronderzoek aanvragen
 • U krijgt van de gemeente schriftelijk advies wat u verder moet doen. Bijvoorbeeld een vergunning aanvragen of uw project aanpassen. Dit is een advies. Het is geen toestemming of vergunning

Contact

 • U vult het formulier vooronderzoek aanvragen in
 • Bij dit formulier moet u bijlagen meesturen. U kunt in totaal maximaal 10 MB aan bijlagen toevoegen. Als uw bijlagen groter zijn, dan kunt u deze apart mailen aan omgevingsvergunning@hilversum.nl. Uw formulier komt anders niet aan
 • De ingestuurde informatie kan worden opgevraagd door anderen

Meesturen

 • Als het mogelijk is: tekeningen van de bestaande situatie
 • Van de nieuwe situatie moeten de volgende tekeningen worden gestuurd:
  • Situatietekening op schaal 1:1000, met daarop alle op het terrein aanwezige gebouwen, de toegangswegen, parkeerplaatsen en terreingrenzen
  • Geveltekeningen op schaal 1:100
  • Plattegrondtekeningen van alle betrokken bouwlagen op schaal 1:100. In deze tekeningen moet worden aangegeven: Maten van het gebouw, maten van alle aparte ruimtes binnen het gebouw, gebruik van de ruimtes
 • Kleurenfoto’s van de bestaande situatie en van de gebouwen er omheen
 • Kleur- en materiaaloverzicht van de constructieonderdelen aan de buitenkant
 • Bij grote verbouwingen of aanpassingen van monumenten: een bouwhistorisch onderzoek met waardestelling
 • Bouwsom: bewijs van de aanneemsom (het bedrag waarvoor het bouwbedrijf het werk doet) of gebruik het bouwkostenkompas

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens ingeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Het duurt gemiddeld 8 weken voor u het eindadvies krijgt
 • Dit is een advies, geen toestemming of vergunning
 • Als u na het eindadvies uw plan aanpast, kunt u een vervolgonderzoek laten doen
Kosten vooronderzoek en vervolgonderzoek

Soort

% van de bouwsom

Kosten

Vooronderzoek

0,15%

€ 275 - € 5000

Vervolgonderzoek

0,05%

€ 1000 - € 2000

 • Als u na het vooronderzoek een omgevingsvergunning aanvraagt, betaalt u ook de kosten voor het vooronderzoek
 • U betaalt deze kosten ook als u de aanvraag stopt