Commissie welstand

Als u gaat (ver)bouwen controleert de commissie welstand en monumenten uw bouwplan. Er zijn regels voor bijvoorbeeld vormgeving, hoogte, details en materiaal- en kleurgebruik. Op basis van hun advies geeft de gemeente u wel of geen vergunning.

Vergadering

  • De commissie vergadert 1 keer per 2 weken op donderdag
  • De vergaderingen zijn openbaar
  • Aanvragers en ontwerpers die aanwezig willen zijn, krijgen uiterlijk dinsdag voor de vergadering een e-mail met de gegevens van de vergadering
  • Ge├»nteresseerden melden zich als bezoeker. U kunt niet uw mening geven (geen spreekrecht). Bezoekers melden zich uiterlijk 2 dagen voor de vergaderdatum via het e-mailadres: secretariaatwelstand@hilversum.nl. Bij het aanmelden geeft u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer
  • Een verslag van de vergadering kunt u opvragen via secretariaatwelstand@hilversum.nl

Agenda

Contact