Ondersteuningsverklaring

Met een ondersteuningsverklaring steunt u een partij die aan de verkiezingen meedoet.

Wat moet u weten

 • U ondertekent de verklaring pas aan de balie, waar een ambtenaar van de gemeente bij is
 • Voor elke verkiezing mag u niet meer dan 1 verklaring ondertekenen
 • U kunt de verklaring na het tekenen niet meer intrekken
 • Na ondertekening door de ambtenaar krijgt u de verklaring mee
 • U levert de ondertekenende verklaring in bij de partij
 • Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:
  • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
  • bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft
  • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)
 • Adres Stadskantoor: Oude Enghweg 23, Hilversum

Wat moet u doen

 • U maakt een afspraak
 • U neemt een geldig identiteitsbewijs mee
 • U zet uw handtekening in het bijzijn van de baliemedewerker. Die controleert of u kiesgerechtigd bent en keurt de verklaring goed

Contact

Stuur een e-mail naar verkiezingen@hilversum.nl als u vragen heeft over de ondersteuningsverklaring. 

Bekijk ook