Partij:
Hart voor Hilversum
Wethouder

Portefeuille

  • Buurten en wijken
  • Vergunningverlening en handhaving
  • P&O en dienstverlening
  • Regio G&V
  • Onderwijs
  • Sport

5e Locoburgemeester
Wijkwethouder Noordwest
Vervanger: Wethouder K.J. Walters

(Neven)functies

Een nevenfunctie is een (bij)baan naast de functie van wethouder. Een ambtsgebonden nevenfunctie betekent dat dit past bij het werk van de wethouder. Niet-ambtsgebonden nevenfuncties zijn banen die losstaan van de functie van wethouder.

Bij betaalde banen staat een €-teken.

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • Lid AB Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)
  • Lid AB Gooi- en Vechtstreek
  • Lid stuurgroep Utrecht Talent Alliantie (UTA)

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

  • Bestuurslid Stichting Kunstenaars en Kinderen in de School